Bykronen logo
02/07/2024

Status byggeplass 2. juli!

Råbyggene er nå ferdigstilt, og betongarbeidene avsluttet og ryddet «vekk».

Begge kranene er demontert, og tømmerarbeidene pågår for fullt på B2 og B3 Stålplatetaket på B2 er på plass, og etter hvert også på B3. Innredningsarbeidene er i full gang for B1, mens B4 nå nærmer seg ferdig.