Bykronen logo

Utomhusplan / uteområde

Et grønt og koselig kvartal

Bykronen skal skape en grønn forbindelse mellom Stavanger sentrum og Rudlå
Bykronen - uteområde
Eksteriør / næring, Bygg 2

Det nye kvartalet bygges rundt den verneverdige bilhallen, med mål om å revitalisere denne delen av byen.

Uteområdet får beplantning, passasjer og smug som gir et nærmiljø der det er hyggelig å ferdes.

Fordi Bykronen blir et kombinert bolig- og næringsområde, er det planlagt fellesområder som inviterer til bruk – uten at dette skal bli til sjenanse for beboerne.

Arkitektene har vektlagt fasaden som et viktig bidrag til å gi området et løft. Bruk av tegl i et langt og smalt format skal spille på lag med de vannrette bordene i trehusbebyggelsen i området.

Gjennomtenkte planløsninger

Uteområdet vil bestå av gatetun, lekeplass og nøye planlagte grøntarealer. Tunet blir bilfritt med unntak av vareleveranse til næringslokalene. Det planlegges med materialer hentet fra det eksisterende bybildet, og det vil også bli plantet trær.

Det blir et variert lekeområde med flere nivåer for barna, og deler av lekeplassen får takoverbygg.

Beplantningen i Bykronen planlegges på en måte som gir blomstring fra tidlig vår til sen høst. Plantebed bygges opp med både vintergrønne og løvfellende stauder. Det er også valgt samme type busker som finnes i nabolaget fra før, for å videreføre tradisjoner og uttrykk fra Gamle Stavanger.

På taket av den rehabiliterte bilhallen blir det også en privat uteplass for beboere og leietakere i næringsdelen, tilpasset rekreasjon, lek og aktivitet. Her er det bare å nyte den flotte panoramautsikten over Ryfylke og Vågen. Resten av taket blir dekket av sedum – til glede for byens bier og humler.

Bykronen - uteområde
Privat felles uteplass på taket av maskinhallen
Bykronen - uteområde
Eksteriør, Bygg 1