Bykronen logo

Historie

En bro mellom fortid og fremtid

Visjonen til Bykronen tar utgangspunkt i det eksisterende miljøet og den delen av byens historie som har tatt form i disse omgivelsene

Historien blir med videre, samtidig som nye fortellinger vil bidra til å forme en ny epoke for denne delen av Løkkeveien. Blant annet vil Thorleif Sundes ikoniske bilhall fra 1951 bli bevart og rehabilitert før nye leietakere flytter inn i det som blir byens nye finanshus.

Det velkjente bygget ble i sin tid tegnet av arkitekt Gustav W. Helland. Det er sentralt plassert på tomten og vil på den måten bli midtpunktet når vi nå bygger en bro mellom fortid og fremtid i dette området.

En del av byen

Bykronen ligger ved grøntområdet som grenser til Gamle Stavanger – en del av byen som historisk sett har markert et skille mellom tett boligbebyggelse og et ytre industriområde.

Kombinasjonen av attraktive boliger og næringsareal vil bidra til å videreføre denne koblingen, samtidig som det skrives et nytt kapittel.