Bykronen logo

Parkering

Parkering i Bykronen

Ønsker du parkeringsplass? Her skisserer vi alternative løsninger for å imøtekomme behovet. Se i salgsoversikten hva hva som følger din leilighet.

Premium+ og Premium+ Toppleiligheter

Én parkeringsplasser til hver av disse leilighetene er inkl. i kjøpesummen.


Opsjon

21 av leilighetene har opsjon på kjøp av parkering. Alle koster kr 500 000 pr. stk.


Leie

Her ser du gode leie-alternativer i umiddelbar nærhet til Bykronen.

Bykronen Næring

Parkeringsplasser i parkeringskjeller utleid av Bykronen Næring AS: p.t. kr 27 000 pr. år. Kontrakt 5+5+5 år, fast plass.

Smedvig

Årlig leie til p.t. kr 25 000 pr. år. Kontrakt 5+5+5 år, fast plass. Her vil elbil-lading være mulig for de som eventuelt signerer kontrakt for langtidsleie.

P-Arketten Stavanger Konserthus

3 minutters rusletur. Leie kr 12 020 pr. år.

P-Kyrre Herbarium

4 minutter rusletur. Leie kr 17 140 pr. år. Innkjøring fra både Clarion Hotell, Løkkeveien og Herbarium.


Alle løsningene gir deg mulighet for elbil-lading.

Det vil bli tilrettelagt for av- og påstigning i soner tilknyttet inngangen til hver av byggene.

Ønsker du mer info om leie av parkeringsplasser, ta kontakt med megler.

For deg som ikke er har bil, eller bruker bilen lite, er det store summer å spare på å velge kollektiv transport. For beboere i Bykronen er det enkelt å både bo og kjøre bærekraftig og miljøvennlig. Bussen går rett utenfor døren eller du kan spasere ned til Stavanger Stasjon.